ÜRÜNLERİMİZ

Motorin

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk (15 0C’ta)  kg/m3   820-845   TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 8 En çok TS EN 12916
Parlama Noktası   0C 55’ten yüksek   TS EN ISO 2719
   Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)                  0C     TS EN 116
       Kış   (a)                       -15 En çok  
       Yaz  (b)                                 5 En çok  
Damıtma                                        TS 1232 EN ISO 3405
       250  0C’ta elde edilen               % hacim 65 En çok  
       350  0C’ta elde edilen                   % hacim 85 En az  
       •’in (hacim/hacim) elde  0C 360 En çok  
       edildiği sıcaklık                         
Kükürt                       mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
Karbon Kalıntısı 
 (% 10 damıtma kalıntısında)      
% ağırlık 0,30 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 0C’ta)              cst 2,0-4,5   TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon 
(50 0C’ta 3 saat)     
  No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Kül                     % ağırlık 0,01 En çok TS EN ISO 6245
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği  % hacim 7,0 En çok TS EN 14078
Setan sayısı   51 En az TS 10317 EN ISO 5165
TS EN 15195
Setan İndisi               hesapla 46 En az TS EN ISO 4264
Su                     mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik             mg/kg 24 En çok TS EN 12662
Oksitlenme Kararlılığı            g/m3 25 En çok TS EN ISO 12205
  saat 20 En az TS EN 15751 (c)
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma 
izi çapı (wsd 1,4), 60 0C’ta
µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1
         
(a)   1 Kasım-31 Mart  (± 15 gün)
(b)   1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün)
(c)    Bu özellik %2 (V/V)’nin üzerinde YAME içeren dizel yakıt için ilave bir gerektir.                                 
         
(*) Bu ürün  İzmit, İzmir ,Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde satılmaktadır.
         
Bu ürün   Enerji   Piyasası   Düzenleme   Kurulu’nca  yayınlanan  Teknik  Düzenleme Tebliği’ne   ve  TS  EN 590 A1 Motorin standardına uygundur.