BAYİLİK

Gerekli Belgeler

Kazançlı Memoil veya Powerwax bayilik başvurularınız için gerekli olan belgelerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Belgelerinizi düzenledikten sonra başvuru formunu doldurarak bayilik başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" örneği kullanılır.
 • Yetki Belgesi
 • Oda Sicil Kaydı
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
 • Bayilik Sözleşmesi
 • Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı
 • Adli Sicil Belgesi
 • Vergi Kimlik Belgesi
 • Sigorta Poliçesi
 • Beyan Dilekçesi
 • İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
 • Adres Teyit Yazısı
 • Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı
 • Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı
 • Lisans Bedeli Dekontu
 • Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan
 • ÖTV’siz Satışlardan Dolayı, Kanunun 20 nci Maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler İle İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan