ÜRÜNLERİMİZ

Otogaz

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yönetimi ASTM 
Motor Oktan  Sayısı, MOS   89 En az TS EN 589 Ek B
Toplam dien muhtevası (1.3 butadien dahil) % hacim 0,5 En fazla TS 6124 EN 27941 
Hidrojen sülfür   negatif   TS 5255 EN ISO 8819 
Toplam kükürt muhtevası    mg/kg 50 En fazla  TS 7472 EN 24260
Bakır şerit korozyonu  (1 saat 40 °C’ta)   No.1 En fazla TS 1299 EN ISO 6251
Buharlaşma kalıntısı mg/kg 60 En fazla  TS EN 15470 
TS EN 15471 
Buhar basıncı,gösterge  40 °C’ta kPa 1550 En fazla TS 1298 EN ISO 4256
TS EN ISO 8973 
Buhar basıncının,gösterge, En az 150 kPa olduğu sıcaklık Kış(1) °C -5 En fazla TS EN ISO 8973 ve TS EN 589 Ek C 
Su muhtevası  0 °C’ta   Yok   TS EN 15469
Koku  Alt parlama sınırının % 20’sinde ayırt edilebilen,değişik ve hoş olmayan TS EN 589 Ek A 
         
         
(1)  1 Kasım-31 Mart ( ± 15 gün )
Yoğunluk gerektiği durumlarda, EN ISO 3993 veya ISO 8973  Test Metodları önerilmektedir. Bu ürün TS 2178  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Standardına uygundur.